JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

下關  (山口)

20 一月 (星期六) 21 一月 (星期日)
12° 54° 11° 51°
43° 42°
晴天 --% 晴轉陰 10%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
22 一月 (星期一) 多雲時有雨 48° 41° 70%
23 一月 (星期二) 多雲 42° 37° 30%
24 一月 (星期三) 多雲時有偶陣雪 37° 32° 40%
25 一月 (星期四) 多雲時有偶陣雪 39° 33° 30%
26 一月 (星期五) 多雲時晴 42° 35° 20%
27 一月 (星期六) 多雲時有偶陣雪 44° 32° 50%
28 一月 (星期日) 晴時多雲 44° -1° 31° 30%

月平均氣象數據 (下關 - 洛杉磯)

下關

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.1° 50.2° 13.1° 55.6° 18.0° 64.4° 22.1° 71.8° 25.5° 77.9° 29.4° 84.9° 30.9° 87.6° 27.5° 81.5° 22.6° 72.7° 17.2° 63° 12.2° 54°
最低氣溫 4.5° 40.1° 4.6° 40.3° 7.0° 44.6° 11.4° 52.5° 15.8° 60.4° 19.9° 67.8° 24.0° 75.2° 25.4° 77.7° 22.0° 71.6° 16.6° 61.9° 11.5° 52.7° 6.9° 44.4°
降雨量 76mm 81mm 128mm 136mm 166mm 275mm 287mm 153mm 174mm 70mm 79mm 60mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市