JNTO Global Home | Tourist Information Centers | Restaurants | Hotels & Ryokan | Tours & Activities | Rental Car | Special deals and events

熊谷  (埼玉)

18 十月 (星期三) 19 十月 (星期四)
19° 66° 14° 57°
11° 52° 10° 50°
晴轉陰 --% 多雲時有雨 80%
    最高氣溫 最低氣溫 降雨率
20 十月 (星期五) 多雲時有偶陣雨 18° 64° 10° 50° 70%
21 十月 (星期六) 多雲 19° 66° 13° 55° 40%
22 十月 (星期日) 多雲時有偶陣雨 19° 66° 14° 57° 60%
23 十月 (星期一) 多雲時有偶陣雨 21° 69° 14° 57° 50%
24 十月 (星期二) 晴時偶陣雨 28° 82° 17° 62° 40%
25 十月 (星期三) 晴時偶陣雨 23° 73° 15° 59° 40%
26 十月 (星期四) 晴時偶陣雨 22° 71° 11° 51° 40%

月平均氣象數據 (熊谷 - 洛杉磯)

熊谷

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 9.4° 48.9° 10.2° 50.4° 13.5° 56.3° 19.5° 67.1° 23.9° 75° 26.4° 79.5° 30.1° 86.2° 31.9° 89.4° 27.2° 81° 21.7° 71.1° 16.4° 61.5° 11.8° 53.2°
最低氣溫 -0.7° 30.7° 0.0° 32° 3.1° 37.6° 8.4° 47.1° 13.4° 56.1° 17.8° 64° 21.7° 71.1° 23.0° 73.4° 19.3° 66.7° 13.0° 55.4° 6.7° 44.1° 1.6° 34.9°
降雨量 33mm 35mm 71mm 93mm 112mm 145mm 162mm 193mm 208mm 146mm 59mm 31mm

洛杉磯

  一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
最高氣溫 18.7° 65.7° 18.8° 65.8° 18.6° 65.5° 19.7° 67.5° 20.6° 69.1° 22.2° 72° 24.1° 75.4° 24.8° 76.6° 24.8° 76.6° 23.6° 74.5° 21.3° 70.3° 18.8° 65.8°
最低氣溫 8.8° 47.8° 9.6° 49.3° 10.3° 50.5° 11.6° 52.9° 13.5° 56.3° 15.3° 59.5° 17.1° 62.8° 17.9° 64.2° 17.3° 63.1° 15.1° 59.2° 11.6° 52.9° 8.8° 47.8°
降雨量 61mm 64mm 50mm 18mm 4mm 1mm 0mm 4mm 8mm 9mm 45mm 42mm

近鄰的城市