เกี่ยวกับ Free Wifi

เราได้ขยายพื้นที่ Free Wi-Fi สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเร่งด่วนทั่วประเทศ
กรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นก็พยายามให้เครื่องหมาย「Japan.Free Wi-Fi」ซึ่งแสดงจุดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้ Free Wi-Fi และสะดวกในการเชื่อมต่อเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สามารถหาสถานที่ และร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Free Wi-Fi ได้ในเว็บไซท์ด้านล่าง

อื่นๆ, แนะนำเกี่ยวบริการจุดให้บริการ Wi-Fi ที่บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมให้บริการ

  • จุดที่สามารถใช้ Japan Connected-free Wi-Fi (App) ของ NTT BP ได้นั้นมี 138,000 แห่งทั่วประเทศ
    http://www.ntt-bp.net/jcfw/en.html
  • จุดที่สามารถใช้ TRAVEL JAPAN Wi-Fi (App) ของ Wire and Wireless ได้นั้นมี 200,000 แห่งทั่วประเทศ
    http://wi2.co.jp/tjw/